animacja
Przyłącza wody +48 535 229 719

UNIVERS - Andrzej Małecki
Budowa i projektowanie przyłączy wodociągowych.

Odpowietrzenie kanalizacji i instalacji wodociągowych

Kanalizacja musi być napowietrzana. Bez odpowiedniego montażu odpowietrzenia instalacja sanitarna nie działa właściwie i generuje nieprzyjemne zapachy.

Niepoprawne działanie kanalizacji zauważą Państwo np. podczas spuszczania wody jeśli słychać wtedy bulgotanie i woda nie chce spływać. Przyczyną wadliwego działania kanalizacji nie są zapchane rury, tylko niedziałające lub zły montaż odpowietrzenia.

Jak działa kanalizacja?

Działanie kanalizacji działa w oparciu o siłę przyciągania, ścieki pod własnym ciężarem powinny spływać do szamba lub do przydomowej oczyszczalni ścieków albo do kolektora ścieków. Kanalizacja działa dobrze, jeśli w rurach wyrównane jest ciśnienie z atmosferycznym. Podczas spływania ścieków w części instalacji wod kan tworzy się podciśnienie, które powinno zasysać powietrze do rur. Instalacja powinna być tak wykonana, by powietrze mogło cyrkulować z otoczeniem swobodnie, aby ścieki mogły swobodnie spływać.

Instalacja musi spełniać następujące warunki:

Nie zawsze zdarza się, że instalacja kanalizacyjna jest odpowiednio zbudowana.

Jeśli brakuje takiego odpowietrzenia, powietrze zasysane jest przez najbliższy dostępny otwór. Powoduje to spadek poziomu wody w kanalizacji i powoduje nieprzyjemne wyziewy. Natomiast w instalacji zakończonej szambem bez odpowietrzenia ścieki zaczną gnić co niszczy sam zbiornik.

Nawet przy zastosowaniu odpowietrzenia nieprawidłowo wykonanego powyższe problemy mogą zaistnieć

Na przykład w tak zamontowanych instalacjach gdzie:

Przepisy dotyczące odpowietrzenia

Rodzaje odpowietrzeń

Czy w domu może nie być wywiewki?

Błędem w sztuce jest zastępowanie wywiewki zaworami odpowietrzającymi. W przypadku podłączenia kanalizacji do szamba to wywiewka może znajdować się bezpośrednio przy szambie.