animacja
Przyłącza wody +48 535 229 719

UNIVERS - Andrzej Małecki
Budowa i projektowanie przyłączy wodociągowych.

Univers - Andrzej Małecki

Pragniemy zaprezentować zakres działalności firmy Univers Łódź Andrzej Małecki.

Firma powstała w roku 1979 jako „Zakład Instalacji Sanitarnych”, od 1998 r. rozbudowywana, funkcjonuje już pod obecna nazwą. Wykonujemy inwestycje dla przedsiębiorstw, firm prywatnych oraz prywatnych inwestorów na terenie Łodzi, Pabianic, Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego oraz całego Województwa Łódzkiego.

Współpracowaliśmy z inwestorami z Polski jak i zagranicy, współpraca ta wzbogaciła nasze kwalifikacje i doświadczenie, a zarazem powiększyła zakres działalności w dziedzinie szeroko rozumianego uzbrojenia terenów w instalacje wodociągowe i kanalizacyjne oraz prac wod-kan.

Dotychczas wykonywaliśmy inwestycje wod-kan dla następujących przedsiębiorstw:

Braliśmy udział w realizacji takich inwestycji wod-kan jak np.:

Nasza oferta

Kładziemy wyjątkowy nacisk na jakość wykonywanych przez nas instalacji. Jesteśmy świadomi, że przyszłość firmy na rynku zależy od wysokiej jakości wykonywanych usług. Wykonywane przez nas inwestycje są potwierdzane listami referencyjnymi przez inwestorów, zaświadczającymi wykonanie inwestycji z należytą starannością i sztuką budowlaną.

Zakres działalności firmy Univers Andrzej Małecki obejmuje:

Oferujemy także wykonanie nietypowych prac inżynieryjnych na sieciach wod-kan, ich zakres każdorazowo jest omawiany z inwestorem.

Do usług takich zaliczamy m.in.: montaż separatorów substancji ropopochodnych, montaż osadników na sieciach kanalizacyjnych, czyszczenie osadników na sieciach kanalizacyjnych, demontaże studni głębinowych oraz stacji ujęć wody, instalacje zaworów redukcyjnych ciśnienia na sieciach wodociągowych, instalację zestawów hydroforowych w budynkach mieszkalnych oraz usługowych, kompleksową budowę pompowni i przepompowni na sieciach kanalizacji ciśnieniowej, sprawdzanie wydajności sieci przeciwpożarowych na budynkach magazynowych.

Pragnę zapewnić, że uczynimy wszystko, aby nasze usługi w pełni zaspokoiły Państwa oczekiwania.

Z poważaniem
Andrzej Małecki

Kilka zdjęć z naszych prac przy budowach i naprawach kanalizacji

Nasze budowy
Nasze budowy
Budowa wodociągów
Przyłącza wod-kan
Budowa przyłączy
Budowa przyłącza kanalizacji